Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP (ngày 11/6/2020) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", không được chủ quan, kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020; trong đó kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; xác định rõ đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Từng bộ, ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân; tận dụng thời cơ, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới cách làm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước. Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng; khẩn trương rà soát, cơ cấu lại nguồn điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét việc phát triển phù hợp các nguồn điện gió, điện mặt trời.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

 

 

Nghiquyet91CP2020.pdf


  • 13/06/2020 11:00
  • Đinh Liên
  • 4455