Bàn giao công trình đường dây trung áp, hạ áp tại Hà Tĩnh cho EVN

  • 19/06/2016

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về chủ trương cho phép bàn giao tài sản là các công trình đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sang cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Chi tiết...