15:32 | 11/12/2023 | 4.072 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3112/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 phê duyệt kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024. Theo đó, sản lượng khí cấp cho sản xuất điện năm 2024 là 4,191 - 4,470 tỷ m3; trong đó khu vực Đông Nam Bộ từ 2,943 - 3,060 tỷ m3, khu vực Tây Nam Bộ từ 1,248 - 1,410 tỷ m3.


15:25 | 11/12/2023 | 3.988 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BCT ngày 30/11/2023, phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024.


09:33 | 13/11/2023 | 3.596 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 457/TB-VPCP ngày 6/11/2023, về kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2024.


15:32 | 25/10/2023 | 4.360 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 430/TB-VPCP ngày 23/10/2023, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


09:40 | 13/10/2023 | 4.011 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.


09:05 | 11/10/2023 | 4.003 lượt xem

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có văn bản số 2146/UBQLV-NL ngày 9/10/2023 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.


09:29 | 05/10/2023 | 4.542 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2503/QĐ-BCT ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023.


19:55 | 26/09/2023 | 4.035 lượt xem

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tại văn bản số 7382/VPCP-CN ngày 26/9/2023.


15:11 | 28/07/2023 | 4.707 lượt xem

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023, phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


16:42 | 24/07/2023 | 3.835 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.