Hoàn thành dự án lắp MBA 220 kV tại TBA 500 kV Thường Tín

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC 1) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công 5 ngăn lộ 110 kV của Dự án lắp MBA 220 kV tại TBA 500 kV Thường Tín, hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án, sẵn sàng cung cấp điện cho các đường dây 110 kV của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B có tổng mức đầu tư trên 254 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, PTC 1 thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đã hoàn thành đóng điện vào tháng 05/2013 với quy mô lắp mới 01 máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA; lắp mới 01 ngăn lộ tổng 220 kV; lắp đặt tạm thời 01 ngăn lộ tổng 110 kV và 02 ngăn lộ 110 kV xuất tuyến đi TBA 110 kV Thường Tín.

Giai đoạn 2 của Dự án mở rộng diện tích đất của trạm lên 16.594 m2 để làm sân phân phối 110 kV mới; lắp đặt 8 ngăn lộ 110 kV trong đó: 05 ngăn lộ sử dụng các thiết bị nhất, nhị thứ mua mới, còn 03 ngăn lộ được di dời các thiết bị nhất thứ đã lắp đặt từ giai đoạn 1 sang vị trí mới. Trong đó, PTC 1 đã hoàn thành di dời 03 ngăn lộ và đóng điện thành công vào ngày 12/12/2015; 05 ngăn lộ còn lại được nghiệm thu đóng điện ngày 16/8/2016.

Công trình hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành sẽ khai thác công suất của các nhà máy nhiệt điện khu vực Đông Bắc, cung cấp điện cho phụ tải khu vực phía Nam của Thành phố Hà Nội và các vùng lân cận; đáp ứng được thực trạng gia tăng phụ tải nhanh và liên tục trong thời gian vừa qua tại khu vực thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành an toàn, tin cậy cho lưới điện miền Bắc.


  • 22/08/2016 10:10
  • Minh Nguyên
  • 5613