EVNEIC: Phát huy nội lực, gắn kết đội ngũ

Đó là chủ đề của chương trình đào tạo về văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) ngày 12/8/2016.

"Bài tập khởi động" tinh thần đoàn kết trong tập thể trước khi bắt đầu chương trình đào tạo

Trong chương trình, Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Minh Cương - Chủ nhiệm bộ môn Văn hoá doanh nghiệp, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ những vấn đề trọng tâm về vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc phát huy sức mạnh nội tại của đơn vị, giúp cán bộ công nhân viên gắn bó khăng khít và say mê cống hiến cho tập thể, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, thông qua những bài tập thực hành, các tình huống thảo luận nhóm sôi nổi là cơ hội để chia sẻ và trao đổi về quy tắc ứng xử nội bộ trong Trung tâm. Qua đó, những giá trị văn hóa EVNEIC một lần nữa được lan tỏa sâu rộng đến mỗi cán bộ, nhân viên. 

Cuối năm 2015, EVNEIC đã ban hành Bộ tài liệu văn hóa EVNEIC và Bộ quy tắc ứng xử nhằm hoàn thiện các quy định về hành vi của cán bộ, nhân viên trong giao tiếp, thực thi nhiệm vụ chuyên môn, trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, độc giả, cộng đồng và xã hội. 

Mỗi cán bộ, nhân viên EVNEIC - trong từng vị trí công tác - đều nhận thức rõ và tự hào về thương hiệu EVNEIC, một tập thể trẻ về tuổi đời, yêu nghề luôn nỗ lực vươn lên khẳng định tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp của một đơn vị thông tin, truyền thông ngành Điện.


  • 13/08/2016 11:12
  • Tin, ảnh: Hoàng Tuyết
  • 1944