PC Phú Yên tổ chức tập huấn truyền thông

Vừa qua, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông cho CBCNV là các tuyên truyền viên đến từ các đơn vị trực thuộc.

Lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông cho tuyên truyền viên PC Phú Yên. Nguồn: EVNCPC

Giảng dạy tại lớp tập huấn là lãnh đạo Ban Quan hệ Cộng đồng - Tổng công ty Điện lực miền Trung và các nhà báo đang công tác tại Báo Phú Yên.

Tham gia chương trình, các học viên đã được bồi huấn kỹ thuật chụp ảnh và nghiệp vụ viết báo, cách thức quảng bá hình ảnh doanh nghiệp,....

Bà Nguyễn Nho Văn Khanh - Trưởng Ban Quan hệ Cộng đồng EVNCPC đã nhấn mạnh một số nội dung về đặc thù nội dung tin, bài tại Tổng công ty Điện lực miền Trung và tại PC Phú Yên; đồng thời, phổ biến nội dung về cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông hiện nay.

Việc tổ chức lớp tập huấn đã thể hiện nỗ lực của PC Phú Yên trong việc nâng cao chất lượng nội dung website doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin và hình ảnh tới cộng đồng, nhằm tạo sự đồng thuận của khách hàng với ngành Điện.


  • 27/05/2016 10:28
  • T.Linh
  • 1411