127 CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ninh hoàn thành khóa đào tạo Sơ cấp nghề Điện công nghiệp

Khóa đào tạo nhằm phục vụ bố trí sắp xếp lại lao động của Công ty theo yêu cầu công việc trong giai đoạn mới - Công ty Điện lực Quảng Ninh thông báo trên website của đơn vị (http://pcquangninh.npc.com.vn) ngày 22/7/2016.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 127 học viên là CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ninh hoàn thành khoá đào tạo Sơ cấp nghề Điện công nghiệp sau 3 tháng học tập. Cụ thể về kết quả đào tạo, 100% học viên tốt nghiệp với tỷ lệ đạt loại Giỏi là 15,7%, loại Khá 60,6% và Trung binh - khá là 23,6%.

Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, mục tiêu của khóa đào tạo nhằm: (1) Trang bị những kiến thức cơ bản về điện cho CBCNV đang công tác trong Công ty nhưng chưa qua đào tạo về nghề điện có thể học tập và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. (2) Đảm bảo cho đội ngũ CBCNV có thể tinh thông nghiệp vụ, làm được nhiều việc trong quản lý vận hành lưới điện từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị nói riêng và cho Công ty nói chung. (3) Tiến tới điều động luân chuyển cho các đơn vị trong công ty còn thiếu lao động, tinh giảm đội ngũ lao động gián tiếp tại Văn phòng Công ty theo đúng quy định của Tổng công ty.

Cũng theo Công ty Điện lực Quảng Ninh, đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tinh giảm bộ máy lao động gián tiếp, nâng cao năng suất lao động và triển khai thực hiện mô hình tổ chức, định biên lao động gián tiếp theo Quyết định số 220/QĐ-EVN ngày 30/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức lớp đào tạo Sơ cấp nghề Điện công nghiệp cho CBCNV chưa qua đào tạo nghề điện để đáp ứng được với việc bố trí sắp xếp lại lao động theo yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.


  • 23/07/2016 04:01
  • Hoàng Tuyết
  • 1922