Văn hóa kinh doanh Nhật Bản và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Việt Nam

Đây là chương trình xúc tiến thương mại trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018" của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dự kiến diễn ra từ 22 - 29/6/2016 tại Nhật Bản.

Theo VCCI, một trong những mục tiêu của chương trình đào tạo và khảo sát thực tế tại Nhật Bản là các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi mô hình quản lý, sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó tiếp thu kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình mang đến cho học viên những kiến thức về giải quyết những thách thức cơ bản trong thương mại, kinh tế và tài chính mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế.

Đi lên từ đống tro tàn của chiến tranh, Nhật Bản đã và vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ”tinh thần Nhật Bản” đã giúp đất nước này từng bước vượt lên.

Văn hóa kinh doanh của người Nhật là tấm gương cho nhiều nền kinh tế đang phát triển.

Theo VCCI, chi phí cho khóa đào tạo là 64,5 triệu đồng/học viên. VCCI thông báo nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 10/6/2016.

 

 


  • 23/05/2016 06:06
  • Hoàng Tuyết
  • 1311