Công đoàn Điện lực Việt Nam tập huấn nghiệp vụ ủy ban kiểm tra công đoàn

Gần 120 cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp đã tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công đoàn năm 2016 do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức trong hai ngày 12 và 13/8, tại quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng).

Ông Đỗ Đức Hùng- Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là giảng viên chính của khoá tập huấn với 2 chuyên đề về “hoạt động của UBKT công đoàn” và “nghiệp vụ kiểm tra tài chính công đoàn”, trong đó cập nhật những nội dung quan trọng của Nghị quyết 06b/TLĐ ngày 3/8/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khóa tập huấn này giúp cho cán bộ công đoàn tại các đơn vị ngành Điện nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận cũng như kỹ năng hoạt động của UBKT công đoàn trong quá triển triển khai nghiệp vụ tại công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Đỗ Đức Hùng, Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn để giúp công đoàn các cấp chấp hành tốt hơn Điều lệ công đoàn, thực hiện quản lý tài chính, tài sản công đoàn chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


  • 12/08/2016 06:42
  • Tin, ảnh: Lương Nguyên
  • 1677