Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ đào tạo về BI (business intelligence)

22:37 | 21/02/2021 | 2.454 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021 về Chuyển đổi số. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tập đoàn kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm)...

Chi tiết...


Thư mời quan tâm Khóa đào tạo về 'Vật liệu lĩnh vực cơ khí, cân bằng động' và 'Vật liệu lĩnh vực thí nghiệm điện nhất thứ'

15:34 | 15/12/2020 | 1.591 lượt xem

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) chương trình đào tạo “Vật liệu lĩnh vực cơ khí, cân bằng động” và “Vật liệu lĩnh vực...

Chi tiết...


Khởi động dự án Xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá năng lực cho các vị trí chuyên gia của EVN

16:54 | 30/07/2019 | 9.266 lượt xem

Cuộc họp trực tuyến về khởi động dự án này do Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì chiều 30/7.

Chi tiết...