Khởi động dự án Xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá năng lực cho các vị trí chuyên gia của EVN

  • 30/07/2019

Cuộc họp trực tuyến về khởi động dự án này do Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì chiều 30/7.

Chi tiết...