EVN tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1

Ngày 21/1, tại Hà Nội, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đại diện trao tặng Bằng khen của Tập đoàn cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2020.

Năm 2020, sản lượng điện phát của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đạt 8,39 tỷ kWh. Nhà máy không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu vận hành được cam kết trong hợp đồng, mà còn là một trong số các nhà máy nhiệt điện có sản lượng điện phát cao nhất của hệ thống điện Việt Nam năm vừa qua.

Ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được, đảm bảo chất lượng công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa để các tổ máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 luôn sẵn sàng phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0). Đồng thời, nhà máy tiếp tục chú trọng thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với các nhà máy điện khác thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để sử dụng hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng dùng chung, nâng cao năng lực sản xuất và thực hiện đầy đủ hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhà máy có công suất 1.240MW, gồm 2 tổ máy. Đây là dự án nhà máy điện lớn nhất mà các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đầu tư tại Việt Nam trong những năm gần đây. Dự án được góp vốn bởi Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Công ty TNHH Điện lực Quốc tế Trung Quốc và Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Sau 2 năm đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã phát lên lưới quốc gia hơn 20 tỷ kWh điện thương phẩm. Với đóng góp này của nhà máy, hệ thống điện quốc gia đã đảm bảo cung ứng đủ điện, đặc biệt tại khu vực miền Nam. Đồng thời, kể từ khi vận hành, nhà máy đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2018 - 2020, riêng năm 2020 là 813 tỷ đồng, vượt 138% kế hoạch, giữ vai trò quan trọng trong đóng góp cho ngân sách địa phương.

Cũng trong ngày 21/1, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã đón nhận Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (của Bộ Xây dựng) cho công trình Nhà máy điện Vĩnh Tân 1. 


  • 21/01/2021 06:36
  • Ngọc Tuấn
  • 4007