Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia góp phần quan trọng vào thành công của EVN năm 2020

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị, sáng 18/1, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay.

Dự Hội nghị còn có Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân; các thành viên HĐTV EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN.

An toàn và minh bạch

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, phụ tải hệ thống điện chuyển từ nguy cơ thiếu điện sang thừa điện cục bộ ở một số thời điểm. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng tái tạo thâm nhập sâu vào hệ thống điện và ngày càng tăng cao, cùng tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp,... khiến công tác điều độ hệ thống gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận biểu dương những nỗ lực của tập thể CBCNV EVNNLDC trong năm 2020

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận, với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Tập đoàn, EVNNLDC đã vận hành hệ thống điện, thị trường điện an toàn, ổn định, công khai, minh bạch, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn. Trong đó, tỉ lệ các nhà máy tham gia thị trường hiện hiện chiếm 46,3% tổng công suất toàn hệ thống; tổng chi phí trên thị trường điện giao ngay đạt 122.000 tỷ đồng. Đặc biệt, A0 cũng đã rút ngắn chu kỳ giao dịch thị trường điện từ 60 phút xuống 30 phút bắt đầu từ ngày 1/9/2020, góp phần xử lý chính xác và kịp thời các biến động trong vận hành hệ thống, tăng độ ổn định hệ thống.

Tổng số nhà máy điện do Điều độ Quốc gia nắm quyền điều khiển tính đến hết năm 2020 là 264 nhà máy (năm 2019 mới có 219 nhà máy). Cũng trong năm qua, dù nhiều khó khăn, nhưng EVNNLDC thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu kỹ thuật, vượt mức Tập đoàn giao như: độ lệch tần số, độ lệch điện áp lưới điện 500kV,...

EVNNLDC cũng đã phối hợp với các nhà đầu tư năng lượng tái tạo thực hiện nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành các nhà máy điện mặt trời; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng công ty Điện lực nghiệm thu, đóng điện nhiều công trình lưới điện quan trọng; chuyển các TBA 220kV sang chế độ không người trực; chuyển quyền điều khiển các TBA 110kV về các Công ty Điện lực;...

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN trao tặng Cờ Thi đua của Tập đoàn cho các tập thể của EVNNLDC đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Lãnh đạo Tập đoàn cũng ghi nhận EVNNLDC đảm bảo an toàn, tin cậy đối với các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”. Đơn vị đã tích cực, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều hành hệ thống điện; thị trường điện như: Hệ thống SCADA, EMS, đưa hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng giảm công suất phát điện (AGC) vào vận hành thời gian thực điều hành các nhà máy NLTT...

Thực hiện “5 nhất” trong năm 2021

EVN nói chung, EVNNLDC sẽ tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức khi dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp; phụ tải điện khó dự báo; sự tham gia ngày càng cao của nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà..., Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chỉ rõ các  nhiệm vụ trọng tâm đối với EVNNLDC trong năm 2021 với “5 nhất”. Cụ thể:

Vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định nhất: Vận hành hợp lý các nguồn năng lượng mới và tái tạo; thường xuyên cập nhật dự báo nhu cầu của phụ tải; phối hợp với các nhà máy thủy điện vận hành các hồ chứa hợp lý trong mùa khô, trong các thời điểm phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân, cung cấp nước sinh hoạt cho hạ du và đặc biệt là trong mùa lũ; xây dựng kế hoạch vận hành chặt chẽ, hợp lý, tối ưu... Tiếp tục xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện, thị trường điện trong điều kiện vừa chống dịch vừa sản xuất.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể và cá nhân của EVNNLDC có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Vận hành thị trường điện và điều hành nguồn năng lượng tái tạo công khai, minh bạch nhất: Chủ động công khai, minh bạch tất cả các thông tin, đảm bảo các chủ đầu tư, khách hàng có thể tiếp cận, nắm được tình hình vận hành hệ thống điện; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng hạ tầng thị trường điện bán buôn cạnh tranh hoàn chỉnh trong năm 2021 và chuẩn bị cho thị trường điện bán lẻ cạnh tranh thí điểm theo lộ trình Chính phủ đã ban hành...

Xây dựng EVNNLDC hiện đại nhất: Thực hiện hiệu quả các chương trình Chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kết nối với các nhà máy điện, lưới điện truyền tải và phân phối theo công nghệ hiện đại; nắm bắt kịp thời được các xu thế công nghệ hiện đại trên thế giới; tăng cường công tác an ninh bảo mật;...

Ông Nguyễn Đức Ninh - Giám đốc EVNNLDC (đứng giữa) tặng Giấy khen của Trung tâm cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020

Xây dựng tầm nhìn và chiến lược: EVNNLDC phải xây dựng tầm nhìn chiến lược vận hành hệ thống điện, thị trường điện trung hạn và dài hạn, trong bối cảnh nguồn NLTT, nguồn BOT không tham gia thị trường điện ngày càng tăng cao;...

Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao nhất: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tiếp cận được các công nghệ tiên tiến của thế giới. Sắp tới EVNNLDC sẽ chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản trị hiện đại là đặc biệt quan trọng.

“Khó khăn, thách thức ở phía trước là rất lớn, do đó, toàn thể lãnh đạo, CBCNV EVNNLDC cần phải phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện, góp phần cùng EVN đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân”, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu.


  • 18/01/2021 03:46
  • Nguyễn Thủy
  • 2723