EVNNPT phấn đấu lọt top 10 châu Á về lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2025

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng công ty. Hội nghị diễn ra chiều ngày 18/1, tại Hà Nội.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT trong năm 2020. Tổng công ty đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, năm 2021 sẽ là một năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. “Tôi tin tưởng rằng EVNNPT sẽ tiếp tục vượt mọi khó khăn, thử thách để hướng tới những thành công, thắng lợi trong năm 2021, đảm bảo dòng điện được liên tục, xuyên suốt trên cả nước, góp phần đưa những chủ trương, chính sách, đường lối phát triển đất nước của Đảng trong giai đoạn mới thành hiện thực”, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Nguyễn Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Một số mục tiêu lớn được lãnh đạo CMSC đặt ra đối với EVNNPT đến năm 2025 như, hoàn thành tiêu chí N-1 cho lưới điện 220kV, đảm bảo đạt tiêu chí N-2 đối với những khu vực phụ tải quan trọng; 100% các trạm biến áp 220kV có hệ thống điều khiển từ xa và vận hành không người trực; EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước dẫn đầu châu Á,...

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định EVNNPT đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn Tập đoàn trong năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm vừa qua.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu, trong năm 2021, EVNNPT tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, ứng dụng KHCN trong quản lý dự án, số hóa các công đoạn đầu tư xây dựng. Vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào các họat động sản xuất kinh doanh của EVNNPT (như lưới điện thông minh, vệ sinh sứ online, định vị sự cố, giám sát trực tuyến thiết bị chính, flycam và phân tích hình ảnh bằng AI, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét...).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho 2 đơn vị xuất sắc thuộc EVNNPT

Ông Phạm Lê Phú – Tổng Giám đốc EVNNPT báo cáo tại hội nghị, năm 2020, EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 203,85 tỷ kWh, tăng 2% so với năm 2019.

Trong bối cảnh công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, EVNNPT đã nỗ lực tháo gỡ và thực hiện giá trị đầu tư đạt gần 19.600 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch Tập đoàn giao. Trong năm, Tổng công ty khởi công được 39 dự án, đóng điện 38 công trình. Trong các dự án đóng điện năm 2020, có những dự án giữ vai trò hết sức quan trọng, phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo,...

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Bằng khen của Tập đoàn cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2021

Triển khai chủ đề năm 2021 của EVN, Tổng công ty chọn chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tổng công ty; tích hợp công nghệ và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Để đạt được mục tiêu trên, EVNNPT tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong bối cảnh tiếp tục truyền tải cao trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Tập trung triển khai hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT, Đề án lưới điện thông minh của EVNNPT.Tiếp tục triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. Đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát và ứng dụng AI vào công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát vận hành đường dây và TBA truyền tải. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi sang TBA không người trực theo kế hoạch được giao. Nghiên cứu và tăng cường ứng dụng các giải pháp giám sát và giám sát trực tuyến tình trạng vận hành của các thiết bị chính trên lưới điện thời gian thực,...

Chủ tịch HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng trao Cờ thi đua của EVNNPT cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tổng công ty cũng sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sự phát triển của EVNNPT trong thời đại CMCN lần thứ 4 và chuyển đổi số. Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số. Đẩy mạnh nhận thức, văn hóa và kỹ năng chuyển đổi số doanh nghiệp trong toàn EVNNPT. 

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của EVNNPT năm 2021:

- Sản lượng điện truyền tải khoảng 213,4 tỷ kWh, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2020.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải 2,23%.

-  Không để xẩy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

-  Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 17.550 tỷ đồng.

-  Khởi công 44 dự án (7 dự án 500kV, 37 dự án 220kV).

-  Hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án (19 dự án 500kV, 44 dự án 220kV).

-  Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận theo chỉ tiêu KH Tập đoàn giao.

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2021 theo kế hoạch EVN giao.