EVNHANOI kiểm tra công tác đảm bảo điện phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Ngày 19/01/2021, ông Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cùng đoàn công tác đã kiểm tra điểm một số trạm biến áp 110kV đảm bảo điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác EVNHANOI kiểm tra đảm bảo điện tại TBA 110kV Mỹ Đình. Ảnh: Việt Anh.

Đoàn công tác đã kiểm tra một số nội dung như: kiểm tra vận hành các thiết bị, xử lý tình huống khẩn cấp, tác phong làm việc của CBNV của Tổng công ty tại các điểm ứng trực...

Tổng Giám đốc EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên quán triệt đến các đơn vị thành viên về việc đảm bảo điện cho sự kiện trọng đại này là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó tuyệt đối không chủ quan. Lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu mỗi CBNV thực hiện nhiệm vụ phải nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, nắm chắc lệnh thao tác theo các phương án đã diễn tập. Các đơn vị huy động mọi nguồn lực thực hiện đảm bảo điện, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. 

Dự kiến, trong những ngày tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội XIII của Đảng và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo điện an toàn, ổn định tại các địa điểm phục vụ Đại hội XIII trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội.

Nhân dịp này, Công đoàn EVNHANOI đã tặng quà, động viên đội ngũ CBNV hiện đang tham gia công tác đảm bảo điện phục vụ Đại hội.

Đoàn công tác EVNHANOI tặng quà động viên ca trực tại TBA 110kV Thanh Xuân. Ảnh: Việt Anh.


  • 20/01/2021 10:18
  • Hà Văn Anh
  • 1905