Công ty Mua bán điện cần chú trọng công tác chuyển đổi số trong năm 2021

Sáng 19/1, chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty Mua bán điện, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) biểu dương những kết quả của công ty đạt được trong năm qua, đồng thời nêu bật những nhiệm vụ cần chú trọng thực hiện trong năm 2021.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Mua bán điện đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

Năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh đó, số lượng các nhà máy năng lượng tái tạo đưa vào vận hành nhiều và tập trung trong khoảng thời gian ngắn..., nhưng Công ty Mua bán điện đã hoàn thành khối lượng hợp đồng lớn, đảm bảo chính xác. Công ty đã thực hiện kiểm tra hồ sơ đảm bảo tính chính xác và thanh toán cho 276 hợp đồng mua bán điện hàng tháng đúng các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn, với tổng chi phí mua điện là 240,67 nghìn tỷ đồng, ông Ngô Sơn Hải ghi nhận.

Công ty đã thực hiện đàm phán 246 dự án, bao gồm các dự án điện mới và hợp đồng sửa đổi bổ sung các dự án BOT, IPP nhiệt điện, IPP thủy điện có công suất đặt trên 30MW, dự án năng lượng tái tạo, xuất nhập khẩu điện,… với 345 nội dung đàm phán. Trong đó, 234 nội dung đàm phán đã được Tập đoàn phê duyệt và ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN (thứ 2, từ phải sang) trao tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể của Công ty Mua bán điện đạt thành thích xuất sắc trong năm 2020

Thực hiện bán điện cho 5 Tổng công ty Điện lực với tổng sản lượng ước đạt 223,93 tỷ kWh (tăng 2,9% so với 2019); hoàn thành tốt công tác thị trường bán buôn điện năm 2020; thực hiện tốt và kịp thời việc tính toán chi phí mua điện và tổng hợp chi phí mua điện, doanh thu bán điện hàng tuần của Công ty mẹ - EVN...

Đặc biệt, công ty đã tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiệm thu đóng điện vận hành thương mại cho 45 nhà máy điện mặt trời trước ngày 31/12/2020. Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới được Tập đoàn giao trong năm 2020 như: Công tác duyệt bản chào giá và thực hiện Hợp đồng các nhà máy hạch toán phụ thuộc, công tác thống kê tổn thất điện năng.

Ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc Công ty Mua bán điện trao tặng phần thưởng của công ty cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020

Bước sang năm 2021, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu Công ty Mua bán điện tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” của EVN. Theo đó, công ty cần phải chú trọng số hóa các quy trình, nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động, nhất là việc quản lý thực hiện hợp đồng. Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu công ty cần tăng cường tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn trong công tác đàm phán hợp đồng mua bán điện; chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư.

Song song, công ty cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn giao về kế hoạch triển khai thị trường điện bán lẻ cạnh tranh (VREM) theo chỉ đạo của Cục Điều tiết điện lực; thực hiện tốt kế hoạch đàm phán giá điện/hợp đồng mua bán điện đã thoả thuận với chủ đầu tư các dự án nhà máy điện IPP, BOT có công suất trên 30M; thực hiện hiệu quả công tác thị trường điện, tập trung đàm phán thỏa thuận sản lượng hợp đồng với các đơn vị phát điện theo quy định; quản lý tốt công tác duyệt bản chào giá và thực hiện tốt hợp đồng của các nhà máy nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN tham gia thị trường điện...


  • 19/01/2021 01:31
  • Nguyễn Thủy
  • 2181