231,3 triệu USD tăng cường lưới truyền tải điện ở miền Nam

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký kết hiệp định vay trị giá 231,3 triệu USD nhằm tăng cường lưới truyền tải điện ở miền Nam Việt Nam. Đây là khoản vay thứ 3 trong Chương trình đầu tư lưới truyền tải điện có thời hạn 10 năm, được ADB phê duyệt vào năm 2011.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (đại diện cho Chính phủ Việt Nam) và Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick (đại diện cho ADB) đã ký hiệp định vay này.

Khoản vay 231,31 triệu USD này từ nguồn vốn vay thông thường của ADB, thời hạn vay 30 năm, trong đó có 7 năm ân hạn, biên độ lãi suất là 0,6%/năm, giảm trừ là 0,1%/năm, mức phụ phí kỳ hạn là 0,2%/năm và phí cam kết 0,15%/năm tính trên số vốn chưa giải ngân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Eric Sidgwick cho rằng, nguồn cung điện không đủ là một trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả các nhóm khách hàng, nhất là các hộ gia đình nghèo ở nông thôn và vùng khó khăn. Chương trình đầu tư của ADB sẽ giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết kịp thời những nút thắt này bằng cách tăng công suất của lưới truyền tải điện để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Khoản vay này giúp Việt Nam triển khai 60 km đường dây 500 kV, 64 km đường dây 220 kV và 3.700 MVA công suất truyền tải tại miền Nam. Công suất truyền tải gia tăng sẽ cho phép truyền tải điện năng từ cụm nhà máy điện ở khu vực Tây Nam Việt Nam vào lưới điện quốc gia, tăng độ tin cậy và tính ổn định của nguồn cung điện cho các trung tâm kinh tế lớn ở miền Nam.

Được biết, tính cả Chương trình đầu tư này, ADB đã hỗ trợ Việt Nam phát triển các hệ thống truyền tải điện trên khắp cả nước với tổng cộng khoảng 1.200 km đường dây 500 kV và 670 km đường dây 220 kV, cùng các trạm biến áp 220/500kV với tổng công suất khoảng 10.000 MVA. ADB cũng hỗ trợ xây dựng năng lực quản lý dự án cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

 


  • 14/10/2016 10:18
  • Huyền Thương