Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng cấp 4

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban chỉ huy Quân sự EVN phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Quận Ba Đình, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 250 học viên đối tượng cấp 4 (đảng viên là chuyên viên, nhân viên) thuộc Cơ quan EVN, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La, Công ty Mua bán điện.

Tới dự Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình, Thượng tá Phí Văn Hạnh – Giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Thượng tá Vương Đăng Ninh - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, nhiều năm qua, lãnh đạo EVN rất quan tâm, chăm lo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ các cấp trong Tập đoàn. Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thứ 3 được cơ quan EVN trực tiếp tổ chức cho đối tượng cấp 4.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội qui, quy chế lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi. Trên cơ sở hiểu và nhận thức sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, CBCNV EVN nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

250 học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Tại lớp học, giảng viên - Thượng tá Phí Văn Hạnh đã trình bày về các nội dung cơ bản của các luật: Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên.

Đồng thời, các học viên còn được tìm hiểu về các nội dung Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Qua lớp học, mỗi học viên được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyên truyền viên, tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước tới toàn thể cán bộ Đảng viên, công nhân viên trong đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn cư trú, nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.


  • 11/10/2016 10:18
  • M.Hạnh
  • 17741