Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2016

Ngày 6/9, tại Ninh Bình, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2016 với chủ đề "Ngành công thương 28 tỉnh, thành phố mở rộng liên kết, hợp tác cùng phát triển".

Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh của toàn ngành năm 2015 và 9 tháng năm 2016, tạo điều kiện để Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước.

Theo báo cáo của Cục Công nghiệp địa phương, 9 tháng đầu năm 2016 ngành công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã đạt kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.919 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 74% kế hoạch năm.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã tham luận về các vấn đề như: Công tác xúc tiến thương mại đối với lĩnh vực liên kết tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả từ chính sách phát triển cụm công nghiệp; tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong năm 2016 và những năm sau...

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp phối hợp liên kết khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục dành nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở các địa phương...

Thời gian tới, ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác tối đa năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường; phát triển công nghiệp, gắn với tăng trưởng xanh, sử dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường. 

Về phía ngành Điện, các đơn vị điện lực sẽ tập trung đầu tư phát triển lưới điện nông thôn, tổ chức quản lý vận hành đảm bảo an toàn cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.., đảm bảo cung ứng điện cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.


  • 07/10/2016 11:35
  • Nguyễn Hương
  • 8297