EVN tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân viên

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật do EVN tổ chức vừa diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn, cùng 230 CBCNV Cơ quan EVN và các đơn vị thuộc Tập đoàn tham gia tập huấn.

Hội nghị diễn ra từ 12-14/10

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tài Anh cho biết, năm 2015, Quốc hội ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đặc biệt là Bộ luật Dân sự (sửa đổi), đây là Bộ luật gốc để xác định giao dịch hợp pháp giữa các bên, xác định tư cách chủ thể tham gia giao dịch (pháp nhân, ủy quyền) và các nội dung khác.

Bộ luật Tố tụng dân sự cũng được ban hành, trong đó quy định về trình tự giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, giao dịch và các quan hệ ngoài hợp đồng. Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cũng có nhiều điểm mới như vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại, các hành vi vi phạm liên quan đến đầu thầu, tài chính kế toán, lao động...

Cùng đó, thực tế trong thời gian qua, việc thực hiện pháp luật về lao động tại các đơn vị trong EVN còn một số khó khăn vướng mắc. Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện Chương trình công tác pháp chế năm 2016 của EVN đã được Tổng giám đốc Tập đoàn phê duyệt, EVN tổ chức tập huấn để giới thiệu các nội dung chính của các văn bản pháp luật, tập trung phân tích các quy định có liên quan đến EVN và các dơn vị.

Để Hội nghị tập huấn đạt hiệu quả cao, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu CBCNV tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật, trao đổi thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan, đặc biệt là các vướng mắc, khó khăn của đơn vị mình.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 12-14/10. Kết thúc tập huấn, ngày 14/10, các học viên làm bài thu hoạch để đánh giá, tổng kết các kiến thức đã được bồi dưỡng, từ đó thực thi tốt các quy định pháp luật tại thực tế đơn vị.


  • 13/10/2016 11:16
  • T.Linh
  • 7670