Bồi huấn công tác quản lý vận hành và văn hóa doanh nghiệp tại Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên

Vừa qua, Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 (thuộc Truyền tải điện miền Tây 3, Công ty Truyền tải điện 4) đã tổ chức bồi huấn công tác quản lý vận hành (QLVH) trạm biến áp (TBA) và văn hóa doanh nghiệp (VHDN) cho CBCNV.

Buổi bồi huấn nhằm giúp cán bộ công nhân viên trạm thấm nhuần các giá trị cốt lõi của văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đồng thời củng cố công tác quản lý vận hành, phấn đấu mục tiêu không để xảy ra sự cố trạm biến áp.

Nội dung bồi huấn có 2 phần: Phần 1 - trình bày và phân tích ý nghĩa 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT; phần 2 - củng cố công tác quản lý vận hành Trạm Long Xuyên 2 và liên hệ việc thực thi 5 giá trị cốt lõi đối với công tác QLVH trạm.

Bồi huấn các nội dung chú ý trong vận hành

Ông Đoàn Quốc Thắng - Phụ trách trạm đã trình bày và phân tích ý nghĩa nội dung các giá trị cốt lõi: Tuân thủ, tôn trọng, trách nhiệm, tận tâm, tin tưởng của Văn hóa EVNNPT và tầm quan trọng của việc thực thi Văn hóa EVNNPT với nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia. Mỗi CBCNV của Trạm phải thấu hiểu các giá trị Văn hóa EVNNPT để thống nhất trong tư tưởng, hành động nhằm thực thi một cách có hiệu quả trong công việc được giao. Phần 2, ông Đoàn Quốc Thắng phổ biến các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý kỹ thuật, QLVH, các giải pháp ngăn ngừa sự cố và những nội dung trọng tâm cần chú ý trong các mặt công tác và đặc biệt trong vận hành.

Tại buổi bồi huấn, các cán bộ công nhân viên trong trạm được giải đáp những thắc mắc cũng như được đóng góp các ý kiến hữu ích cho giải pháp đảm bảo vận hành và một số thay đổi đảm bảo phù hợp quy định VHDN của Công ty.

Xem link gốc


  • 27/12/2019 08:30
  • Nguồn: Báo Đấu thầu
  • 1066