Tháng 8, điện thương phẩm tăng 11,04% so cùng kỳ năm 2015

Điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 14,168 tỷ kWh, tăng 11,04% so cùng kỳ năm trước - đó là số liệu trong tháng 8/2016, do Ban Kinh doanh EVN cung cấp.

Tháng 8, đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - tăng 16,09%, do thành phần phụ tải quản lý tiêu dùng tăng cao.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) chỉ tăng 5,91% về sản lượng điện thương phẩm – mức thấp nhất trong 5 tổng công ty điện lực. Nguyên nhân là do khu vực này đã vào mùa mưa, thời tiết mát mẻ hơn, nhu cầu sử dụng thiết bị điện làm mát của người dân giảm, kéo theo phụ tải tiêu dùng giảm mạnh.

Lũy kế 8 tháng, điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 104,505 tỷ kWh, tăng 11,37% so cùng kỳ 2015. Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước đạt 103.59 tỷ kWh, tăng 11,58%.

Xét về thành phần phụ tải, trong giai đoạn 8 tháng, điện cấp cho công nghiệp chiếm tới 52,7%, điện cấp cho quản lý tiêu dùng chiếm 35,1%. Đây là 2 đối tượng phụ tải chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng sản lượng điện thương phẩm. Việc EVN cung ứng đủ điện đã góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước, cũng như đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Bước sang tháng 9, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia dự báo sản lượng bình quân hệ thống dự kiến ở mức 515 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất dự kiến đạt 27.095 MW. EVN sẽ huy động hiệu quả các nguồn điện, vận hành hệ thống ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên cả nước.

Đặc biệt, EVN đã và đang thực hiện đảm bảo điện trong dịp Quốc khánh 2/9, với mục tiêu cung ứng điện ổn định, liên tục, phục vụ tổ chức các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, giải trí của người dân tại các địa phương trên toàn quốc.


  • 01/09/2016 01:52
  • Vũ Huyền