Tháng 4/2018: Miền Nam dẫn đầu cả nước về mức tăng trưởng điện cấp cho công nghiệp

 • 04/05/2018

Trong tháng qua, điện cấp cho công nghiệp trên cả nước tăng trưởng cao nhất trong các thành phần phụ tải với tỷ lệ 11,67%. Trong đó, khu vực miền Nam là nơi có mức tăng trưởng mạnh nhất.

Chi tiết...


Tháng 11, sản lượng điện thương phẩm đạt gần 15 tỷ kWh

 • 07/12/2017

Điện thương phẩm tháng 11 toàn Tập đoàn đạt 14,789 tỷ kWh, tăng trưởng 7,33% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết...


Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc tăng 10%

 • 06/09/2017

Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc trong tháng 8/2017 ước đạt 15,8 tỷ kWh, tăng 10% so cùng kỳ 2016 - thông tin từ Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


EVNSPC: Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt hơn 29 tỷ kWh

 • 11/07/2017

Đây là một trong những kết quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong nửa đầu năm 2017. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Chi tiết...


Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc tăng trên 9% trong 4 tháng đầu năm

 • 04/05/2017

Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 4/2017, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc ước đạt 14,54 tỷ kWh; lũy kế 4 tháng, điện thương phẩm toàn quốc khoảng 52,74 tỷ kWh, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2016.

Chi tiết...


Sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC tăng 11,5% so cùng kỳ 2015

 • 05/12/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 11 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty thực hiện là 50 tỷ 197 triệu kWh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 91,85% kế hoạch EVN giao (54.650 triệu kWh).

Chi tiết...


EVNSPC: Tháng 10 sản lượng điện thương phẩm đạt 4.700 triệu kWh

 • 10/11/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 10/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4.700 triệu kWh, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm 2015, lũy kế 10 tháng đạt 45.430 triệu kWh, tăng 11,8%.

Chi tiết...


Tháng 10, điện thương phẩm khu vực miền Bắc tăng cao, miền Nam giảm

 • 01/11/2016

Điện thương phẩm tháng 10 năm 2016 toàn Tập đoàn đạt 13,7 tỷ kWh, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi tiết...


EVNSPC: Tháng 9 sản lượng điện thương phẩm tăng 11,79% so với cùng kỳ 2015

 • 14/10/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 9/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4 tỷ 784 triệu kWh, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi tiết...


9 tháng năm 2016, điện thương phẩm tăng 11,32%

 • 05/10/2016

Tính riêng tháng 9, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 14,16 tỷ kWh. Lũy kế hết quý III ước đạt 111,87 tỷ kWh, tăng 11,32% so cùng kỳ năm 2015 và đạt 74,72% kế hoạch năm 2016.

Chi tiết...


EVNSPC: Tháng 8 sản lượng điện thương phẩm tăng 3,4 %

 • 08/09/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 8/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4 tỷ 642 triệu kWh, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi tiết...


Tháng 8, điện thương phẩm tăng 11,04% so cùng kỳ năm 2015

 • 01/09/2016

Điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 14,168 tỷ kWh, tăng 11,04% so cùng kỳ năm trước - đó là số liệu trong tháng 8/2016, do Ban Kinh doanh EVN cung cấp.

Chi tiết...


EVNSPC: 7 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 31,2 tỷ kWh

 • 09/08/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty thực hiện là 31 tỷ 234 triệu kWh, tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 57,15% kế hoạch năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (54.650 triệu kWh).

Chi tiết...


Tháng 7, điện thương phẩm khu vực miền Bắc tăng trưởng mạnh

 • 02/08/2016

Trong tháng 7, điện thương phẩm cả nước tăng 10,11% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) là hai đơn vị có mức tăng trưởng lớn nhất.

Chi tiết...