EVNSPC: 7 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 31,2 tỷ kWh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty thực hiện là 31 tỷ 234 triệu kWh, tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 57,15% kế hoạch năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (54.650 triệu kWh).

Tính riêng tháng 7/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4 tỷ 491 triệu kWh, giảm 5,3% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015. 

Theo ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc EVNSPC, trong tháng 7/2016 và các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty thực hiện là 31 tỷ 234 triệu kWh, tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 57,15% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Trong tháng, sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty ước đạt 102 triệu kWh, giảm 7,14% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ 2015. Lũy kế 7 tháng Tổng công ty tiết kiệm được 755 triệu kWh.

 


  • 09/08/2016 02:32
  • Đại Dương