EVNHCMC: Đẩy mạnh tự động hóa hệ thống điện

Phát triển hệ thống lưới điện thông minh đang được Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) triển khai hướng tới mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến phát triển công nghệ thông tin, viễn thông và tăng cường hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống lưới điện, hệ thống đo đếm từ xa; nâng độ tin cậy của lưới điện, khả năng dự báo nhu cầu phụ tải và lập kế hoạch cung cấp điện; khách hàng chủ động quản lý thông tin chi tiết về sử dụng điện.

Năm 2016, EVNHCMC sẽ hoàn thành mục tiêu đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa được áp dụng cho 100% lưới điện phân phối 110 kV, trong đó 40% trạm vận hành không người trực; 25% lưới điện phân phối mini SCADA 15 kV và 22 kV; 12% lưới điện 0,4kV đọc dữ liệu điện kế từ xa. Cùng với đó, Tổng Công ty cũng sẽ hoàn tất và đưa vào vận hành dự án nâng cấp hệ thống SCADA/DMS trung tâm.

Trong năm 2017, tỷ lệ phần trăm lưới điện phân phối đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa sẽ được tăng lên tương ứng 100% lưới điện phân phối 110 kV, trong đó 65% trạm vận hành không người trực…

Đến năm 2020, EVNHCMC phấn đấu 100% lưới điện phân phối 110 kV đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa, (100% trạm vận hành không người trực); 100% lưới điện phân phối 15 kV và 22 kV đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa; 50% lưới điện phân phối 15 kV và 22 kV đạt mức độ thông minh tự động hóa mức độ cơ bản; 100% lưới điện 0,4 kV đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa.

Đối với hệ thống đo đếm từ xa, EVNHCMC phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc thay thế 100% điện kế cơ bằng điện kế điện tử, kết hợp hoàn thành 100% tổng số điện kế trên lưới điện được thu thập dữ liệu từ xa về trung tâm quản lý dữ liệu tập trung. Song song đó, EVNHCMC sẽ nghiên cứu triển khai xây dựng mô hình Smart Grid điển hình tại khu công nghệ cao và một khu vực trung tâm thành phố, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018...

Ông Nguyễn Phú Vĩnh - Trưởng ban Kinh doanh EVNHCMC cho biết, đến nay EVNHCMC đã đầu tư lắp đặt hệ thống đo đếm và thu thập dữ liệu từ xa cho những khách hàng sản xuất, kinh doanh tiêu thụ điện từ 2.000 kWh/năm trở lên. Hệ thống cung cấp cho khách hàng các tiện ích, như có thể kiểm tra biểu đồ phụ tải tiêu thụ điện trong bất kỳ thời gian nào để có kế hoạch sản xuất phù hợp; khai thác hóa đơn từ hệ thống thu thập từ xa; thực hiện theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của chính khách hàng…

Bên cạnh đó, EVNHCMC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm và công nghệ mới trong công tác quản lý giảm tỉ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối như: tính toán tổn thất trung hạ thế theo chương trình CMIS 2.0; ứng dụng chương trình hệ thống thông tin địa lý (bản đồ tổn thất) trong công tác quản lý tổn thất khu vực; ứng dụng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa vào công tác quản lý tổn thất khu vực.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất triển khai lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu từ xa cho các tuyến dây, các trạm công cộng có tổn thất cao, tổn thất bất thường, giúp thu thập đồng thời chỉ số nhiều công tơ tại cùng một thời điểm, từ đó xác định chính xác các nguyên nhân gây tổn thất và đề ra giải pháp xử lý kịp thời.


  • 23/08/2016 06:42
  • Theo Tạp chí Công Thương