Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ EVN

Đó là chỉ đạo của ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 9, diễn ra ngày 18/7 tại Hà Nội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 9 diễn ra ngày 18/7

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tiếp tục được thực hiện với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải tiến; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Tập đoàn đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết và chương trình hành động kịp thời nhằm đẩy mạnh triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. 

Công tác an sinh xã hội tập trung vào việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ các địa phương khó khăn; hỗ trợ trang thiết bị cho các cán bộ, chiến sĩ Trường sa; chăm lo đời sống và trợ cấp cho các cán bộ, công nhân viên ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho 3 huyện nghèo Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ của tỉnh Lai Châu.

Thực hiện chủ đề năm 2017 là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc triển khai xây dựng nghị quyết về đẩy mạnh khoa học công nghệ trong EVN. Công tác bảo vệ môi trường cũng được Tập đoàn tích cực triển khai, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thường xuyên, bồi dưỡng và chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới các cán bộ, đảng viên của Tập đoàn. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa 12, chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Tập đoàn thực hiện đúng tiến độ, cách thức truyền đạt có nhiều đổi mới. 

Công tác quản lý và phát triển Đảng viên được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Công tác nhận xét, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên đã được thực hiện đúng quy định. 

Đối với nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Ban Chấp hành, các đồng chí lãnh đạo, phụ trách các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo; triển khai nhiệm vụ, công việc đến từng chi bộ, từng đảng viên để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017 với mục tiêu phấn đấu đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, toàn Tập đoàn sản xuất, kinh doanh có lãi và các đơn vị đều có lợi nhuận.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 9 còn thông qua Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020, sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


  • 18/07/2017 11:48
  • Phan Trang
  • 11394