Đảng bộ EVNNPT triển khai 4 đợt tuyên truyền cao điểm tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

  • 26/04/2020

Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là Đảng bộ lớn, chiếm hơn 50% số đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và là Đảng bộ cấp trên cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn bị Đại hội được Đảng ủy EVNNPT thực hiện hết sức nghiêm túc, kỹ lưỡng, trong đó có tổ chức triển khai 4...

Chi tiết...


Đảng bộ Khối DNTW hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ năm 2018

  • 16/01/2019

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Hội nghị diễn ra ngày 16/01, tại Hà Nội.

Chi tiết...