Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2017

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Công đoàn ngành Điện 6 tháng cuối năm - ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết tại Hội nghị lần thứ 14 (khóa IV) của Công đoàn Điện lực Việt Nam, diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.

Hội nghị BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội - Ảnh: Xuân Tiến

Trong các tháng cuối năm, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp tiếp tục phối hợp tốt với chuyên môn, động viên CNVCLĐ lao động sản xuất, đảm bảo vận hành, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; tham gia sắp xếp lao động và lao động dôi dư khi cổ phần hóa các tổng công ty phát điện. 

Các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 sẽ tập trung vào đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, đảm bảo về tiến độ, chất lượng công trình trọng điểm.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn ĐLVN khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng là một nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam lưu ý tại Hội nghị. 

Cũng trong dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, thông qua giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tập đoàn đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam, công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả, như: Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; thăm các đơn vị, cá nhân trực vận hành, trực sự cố trong dịp Lễ, Tết; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,... Qua đó, tạo ra không khí phấn khởi, phát huy tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất. 


  • 14/07/2017 01:11
  • Xuân Tiến
  • 8734