Nghệ An đưa điện lưới quốc gia về các thôn, bản

Tỉnh Nghệ An đang đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ đưa điện lưới quốc gia về đến 100% các thôn, bản chưa có điện trên toàn tỉnh. Đối với một tỉnh như Nghệ An, đây là nhiệm vụ rất khó khăn và cũng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong việc phát triển hạ tầng cấp điện trọng yếu.

Hiện nay, theo thống kê của ngành điện lực, tại Nghệ An vẫn còn 242 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Phần lớn các thôn, bản đều nằm ở những nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, để đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến những địa phương này rất tốn kém và khó khăn về mặt kỹ thuật vì phần lớn đi qua những nơi phức tạp về địa hình, nhiều đồi núi, sông suối…

Cùng với việc chú trọng đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến các thôn, bản, trong phát triển hạ tầng điện lực, tỉnh Nghệ An cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực Nghệ An giai đoạn 2016 – 2025, có tính đến năm 2035; xây dựng và nâng công suất các trạm nguồn 220 kV nhằm đảm bảo nguồn cấp ổn định cho toàn tỉnh; đầu tư, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải (110 kV) và lưới điện phân phối cấp điện kịp thời, đáp ứng đủ nhu cầu công suất sử dụng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phục vụ an ninh, quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để hoàn thiện hệ thống điện lưới quốc gia, nhu cầu vốn là rất lớn. Để giải quyết bài toán vốn đầu tư, tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn thực hiện đầu tư, dành ngân sách bố trí vốn đối ứng; tích cực vận động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA; chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương vận động các đối tác, các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp vốn ODA.

Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, giai đoạn 2010 – 2015 đã thực hiện đưa điện về đến trung tâm 24 xã, nhờ vậy đến nay 100% các xã trong toàn tỉnh đã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã.