Đóng điện kỹ thuật Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm

Ngày 3/9/2016, tại đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức đóng điện kỹ thuật Dự án Cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm, để kiểm tra theo dõi việc cấp điện cho nhân dân dân trên đảo.

Dự án Cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm được Chính phủ đồng ý chủ trương vào tháng 5/2014. Tháng 12/2014, Dự án đầu tư xây dựng đã được Bộ Công thương phê duyệt. Đến tháng 12/2015, Bộ Công thương đã có các quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

Ngày 09/1/2016, Dự án chính thức được khởi công xây dựng. Dự án có quy mô gồm 15,48 km cáp ngầm 22kV xuyên biển; 17,214 km đường dây 22kV trên đất liền; 6 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV có tổng dung lượng 900 kVA; 11km đường dây hạ áp 0,4kV và các hạng mục phụ trợ... với tổng mức đầu tư 484,815 tỷ đồng. Trong đó: 85% là vốn từ Ngân sách Trung ương và 15% còn lại là vốn của EVNCPC.

EVNCPC đóng điện kỹ thuật thành công Dự án Cấp điện lưới Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm

Với sự nỗ lực của EVNCPC, các hạng mục lưới điện trên bờ phía Hội An và trên đảo Cù Lao Chàm đã được thi công hoàn thành từ tháng 8/2016; tuyến cáp ngầm xuyên biển đã hoàn thành việc kéo cáp ngầm lên đảo Cù Lao Chàm vào ngày 30/8/2016; ngày 31/8/2016 EVNCPC đã hoàn thành thử nghiệm cáp, đảm bảo chất lượng đóng điện và kiểm tra các hạng mục khác để hệ thống sẵn sàng mang điện.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục với công suất hơn 16MVA phục vụ cho nhân dân trên đảo, mang đến cơ hội phát triển cho nhân dân trên đảo Cù Lao Chàm và thành phố Hội An; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


  • 04/09/2016 06:20
  • EVNCPC
  • 11388