EVNNPT chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Để ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm, các đơn vị đã triển khai chủ động hạn chế tiếp xúc của lực lượng vận hành các trạm biến áp (TBA), các tổ thao tác lưu động, các đội truyền tải điện, trực điều độ hệ thống điện. Đồng thời, bố trí đủ lực lượng vận hành, xử lý sự cố và sẵn sàng lực lượng dự phòng.

Trong thời gian "giãn cách", các đơn vị bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt tập trung tại các nhà nghỉ ca, hoặc nhà nghỉ ca tạm thời (được bố trí gần khu vực điều hành đối với nơi không có nhà nghỉ ca).

Ca trực của công nhân EVNNPT tại TBA 220kV Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng)

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, các ban quản lý dự án hạn chế, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp xúc với bên ngoài; bố trí nơi ăn nghỉ hợp lý, kiểm soát các nguồn cung cấp lương thực thực phẩm, vật tư, thiết bị để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm tử bên ngoài vào khu vực thi công và ngược lại.

Đối với lực lượng lao động gián tiếp, các đơn vị đã thực hiện tối đa công việc từ xa qua việc sử dụng các phần mềm công nghệ.

Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đề ra là không để xảy ra trường hợp lây nhiễm nào trong toàn tổng công ty. Hệ thống truyền tải điện đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, nhất là đối với những khu vực cấp điện cho các bệnh viện, các trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Các dự án đầu tư trọng điểm cần được tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ. Tổng công ty cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch, tiến độ khối lượng công việc phù hợp cho các đơn vị tùy theo tình hình và diễn biến của dịch bệnh để đảm bảo sản xuất.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cho biết, để động viên người lao động, nhất là lực lượng lao động trực tiếp trong thời gian này, Công đoàn EVNNPT đã có hình thức động viên, thăm hỏi phù hợp, kịp thời.