EVNNPC đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, trong tháng 2/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tư vấn trực tiếp đến từng khách hàng.

Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, phụ tải điện khu vực miền Bắc vẫn tăng trưởng cao trong tháng 2/2020

Cụ thể, EVNNPC đã tổ chức 1.124 lần tuyên truyền tiết kiệm điện trên đài phát thanh, 52 lần trên báo, 32 lần trên đài truyền hình các địa phương; triển khai 8.568 lượt tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng...

Cũng trong tháng 2/2020, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trong nước nói chung, khu vực 27 tỉnh, thành phố miền Bắc nói riêng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC vẫn đạt 5,15 tỷ kWh, tăng 11,04% so với cùng kỳ năm 2019.

Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 123 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 ngày so với quy định.

Tổn thất điện năng thực hiện 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ 2019; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, SAIDI là 239,58 phút. 

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt, tháng 2/2020, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Tổng công ty đạt 45,14%; trong đó  tỷ lệ khách hàng thanh toán qua ngân hàng đạt 14,16%...

Đặc biệt, luỹ kế 2 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty đã có 15.328 người lao động đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, EVNNPC cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Trong tháng 3/2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục kiểm tra công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch EVN giao; tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và các Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện, Chương trình “Đánh giá tiềm năng quản lý nhu cầu điện của các khách hàng sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên theo đặc thù ngành nghề toàn EVNNPC"...

 

 

 

 

 

 

 

 


  • 10/03/2020 09:39
  • Thùy Lê
  • 6688