Đẩy mạnh giao dịch điện trực tuyến để ứng phó dịch COVID-19

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các tổng công ty Điện lực tại văn bản số 1555/EVN-KD ngày 16/3/2020 về đảm bảo công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) ứng phó với dịch COVID-19.

EVN khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 7/3/2020 về công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân liên quan đến ứng phó dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các tổng công ty Điện lực đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Trong đó, tạo thuận lợi cho các khách hàng sử dụng điện thông qua việc đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, website/ứng dụng CSKH của các tổng công ty Điện lực. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các tổng công ty Điện lực cần bố trí hợp lý nhân lực thực hiện công tác KD&DVKH như: ghi chỉ số, tính toán, phát hành hóa đơn, tổ chức thu tiền điện... Triển khai các giải pháp để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với tiền điện và các chi phí dịch vụ khác như: chi phí ngừng và cấp điện trở lại, chi phí dịch vụ dây sau công tơ...

Đối với các khu vực bị cách ly do dịch COVID-19, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị hạn chế tối đa công tác trong khu vực này. Trong trường hợp cần thiết phải thực hiện công tác trên lưới điện, sửa chữa sự cố điện, các đơn vị điện lực cần thông báo, phối hợp với cơ quan phụ trách khu vực cách ly; tuân thủ đúng hướng dẫn biện pháp đề phòng lây nhiễm.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường sử dụng công nghệ hotline để thực hiện thao tác; thực hiện nghiêm túc việc khử khuẩn; trang bị đầy đủ trang bị, vật tư y tế để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.


  • 18/03/2020 05:50
  • N.H
  • 6305