Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh

Tới ngày 19/3/2020, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã đạt sản lượng điện sản xuất 50 tỷ kWh, đánh dấu mốc quan trọng sau 5 năm xây dựng và phát triển công ty.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng công ty Phát điện 1, với nhiệm vụ được giao là quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 với tổng công suất 2.490 MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Với việc phát điện lũy kế được 50 tỷ kWh, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Nam nói riêng và đất nước nói chung.

NMNĐ Duyên Hải 1 (bên phải) và Duyên Hải 3 (bên trái) - Ảnh: ĐVCC

Song song cùng quá trình sản xuất, công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Các hệ thống xử lý khí thải, nước tuần hoàn đều được quản lý nghiêm ngặt theo đúng quy định. Các thông số, chỉ tiêu về nước thải, khí thải đều đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và truyền số liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh và hiển thị tại bảng tin điện tử công cộng để người dân theo dõi.

Công ty cũng liên tục mở cửa, đón tiếp các đoàn công tác của chính quyền và nhân dân đến kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà máy, đảm bảo sự công khai minh bạch trong sản xuất điện.

Để tạo cảnh quan xanh, đến nay, đã có trên 12.000 cây xanh các loại được trồng xung quanh nhà máy, khu vực bãi xỉ.

5 năm qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Hàng năm, công ty đóng góp vào ngân sách của tỉnh Trà Vinh trên 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, thường niên tổ chức chương trình "Nghĩa tình Duyên Hải", thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh khu vực nhà máy. 


  • 20/03/2020 05:35
  • N.H
  • 6228