EVNHCMC tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong Khối thi đua 7

Ngày 27/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Khối thi đua 7 - UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tham gia ký kết với vai trò là đơn vị thành viên.

Khối thi đua 7 - UBND TP.HCM bao gồm các đơn vị thành viên: Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Truyền hình cáp SCTV.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (thứ 2 từ trái sang) tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong Khối thi đua 7

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được của năm 2022, đồng thời để thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua 7 cùng thống nhất thực hiện thắng lợi các nội dung giao ước thi đua năm 2023, như: quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023; thực hiện đúng quy chế hoạt động của Khối, tham dự đầy đủ và đúng thành phần các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động theo kế hoạch năm 2023 của Khối; thực hiện nghiêm túc các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định; thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra và tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối; phấn đấu 100% các đơn vị trong Khối Thi đua 7 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023.

EVNHCMC là thành viên tích cực của khối Thi đua 7 TP. Hồ Chí Minh, luôn hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ do ban thi đua khen thưởng thành phố giao. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua được cấp ủy Đảng, các đoàn thể và lãnh đạo tổng công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát.

Năm 2022, EVNHCMC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân thành phố. Năm 2023, EVNHCMC sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và phục vụ đời sống của nhân dân. Đồng thời tiếp tục đề án hiện đại hóa lưới điện và xây dựng lưới điện thông minh của TP. Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng điện và hoàn thành mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện vào năm 2025. 


  • 29/04/2023 06:21
  • Thanh Nga
  • 3739