Công đoàn EVNEIC chung sức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Đinh Thị Bảo Ngọc - Bí thư Chi bộ, Giám đốc EVNEIC.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn EVNEIC luôn triển khai phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn, quan tâm đến lợi ích chính đáng của đoàn viên, góp phần xây dựng và ổn định mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong EVNEIC. Thực hiện tốt các quy định tại Thoả ước Lao động tập thể, thực hiện các chế độ thăm hỏi, động viên kịp thời những CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo; quyên góp ủng hộ, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương khó khăn, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động trong các dịp lễ, tết như chương trình "Ngày hội gia đình EVNEIC; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao...

Ngoài ra, BCH Công đoàn cũng tham gia xây dựng quy chế dân chủ, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế, làm tốt chức năng của mình, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo không có đơn thư khiếu nại xảy ra trong suốt nhiệm kỳ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng để đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua những hoạt động thiết thực, Trung tâm Thông tin Điện lực đã tạo được sự gắn bó, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ. Chất lượng hoạt động của đoàn viên ổn định, thể hiện ở sự cố gắng vươn lên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập đoàn giao, nâng cao năng lực quản lý. Đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí cao độ, phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng công tác truyền thông ngày càng tốt hơn. 100% người lao động của EVNEIC đều tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn, đều có việc làm và được ký hợp đồng lao động đầy đủ.

Trong nhiệm kỳ, tuy có nhiều khó khăn nhưng Trung tâm đã khắc phục khó khăn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác truyền thông, thông tin được nâng cao, thực hiện đúng quy định và yêu cầu của tập đoàn.

Đồng chí Đinh Thị Bảo Ngọc - Bí thư Chi bộ, Giám đốc EVNEIC phát biểu tại đại hội. Ảnh: Gia Hiếu

Đồng chí Đinh Thị Bảo Ngọc - Bí thư Chi bộ, Giám đốc EVNEIC đề nghị, trong nhiệm kỳ này, BCH Công đoàn EVNEIC tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên; chủ động nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đảm bảo vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; là: làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá khách quan các hoạt động của Công đoàn, kịp thời phát hiện gương tốt, việc tốt, nhân tố để khen thưởng, khích lệ phong trào thi đua trong Công đoàn,...

Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trung tâm Thông tin Điện lực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Gia Hiếu

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trung tâm Thông tin Điện lực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch Công Đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Công đoàn EVNEIC tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động; phối hợp với lãnh đạo EVNEIC triển khai thực hiện dân chủ cơ sở ở nơi làm việc.

Đồng chí Đinh Thị Bảo Ngọc - Bí thư Chi bộ, Giám đốc EVNEIC (thứ 3 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn EVNEIC nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Gia Hiếu

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành, đồng chí Đỗ Hồng Sơn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn EVNEIC khóa IX.


  • 26/04/2023 10:15
  • H.Linh
  • 3775