PC Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ công tác an toàn lao động năm 2023

Từ ngày 24 - 28/4, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) tổ chức huấn luyện định kỳ công tác an toàn lao động (ATLĐ) năm 2023 cho gần 150 công nhân làm công việc đặc thù vận hành thiết bị.

Theo đó, 150 công nhân tham gia lớp huấn luyện là các công nhân làm công việc đặc thù vận hành thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt thuộc các điện lực, đội sửa chữa hotline, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế.

PC Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ công tác an toàn lao động năm 2023

Nội dung huấn luyện gồm: huấn luyện cấp thẻ ATLĐ cho người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; đào tạo, cấp chứng chỉ nghề vận hành cần trục, cầu trục và cấp giấy chứng nhận nghề buộc móc tải, đánh tín hiệu cần trục, cầu trục do giảng viên thuộc Trường Cao đẳng Điện miền Bắc và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 1 thực hiện.

Kết thúc khóa huấn luyện, người lao động sẽ phải thực hiện bài kiểm tra sát hạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận chứng chỉ sơ cấp vận hành xe cẩu, cần trục và chứng nhận buộc móc, đánh tín hiệu theo quy định.

Ngoài việc cấp chứng nhận theo quy định hiện hành, khoá huấn luyện ATLĐ là góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác ATLĐ trong công nhân hiện đang làm công việc đặc thù vận hành thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt để họ tiếp tục chú trọng hơn vấn đề an toàn lao động cho bản thân và cho đồng nghiệp.


  • 27/04/2023 02:16
  • Mai Ngọc Lương
  • 3834