EVNNPT hoàn thành sớm đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tính đến nay, 10/10 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, hoàn thành sớm tiến độ, yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam (trước 31/5/2023). Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công nhân viên chức, lao động trong tổng công ty.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn cho biết: Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV vào 6/2023, Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công EVNNPT, hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đến 100% cơ sở công đoàn trực thuộc.

Đồng thời Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Đại hội của các Công đoàn cơ sở trực thuộc và thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các Công đoàn cơ sở trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội.

Lãnh đạo EVNNPT và Công đoàn EVNNPT tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cơ quan EVNNPT nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã lựa chọn một Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội điểm. Sau đại hội đã tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội công đoàn các đơn vị còn lại diễn ra theo đúng kế hoạch.

Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong CNVCLĐ. 

Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử và sát với tình hình thực tiễn của từng Công đoàn cơ sở. Qua đại hội, các Công đoàn cơ sở đã lựa chọn được những đồng chí trong ban chấp hành thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, Đại hội đã bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đai hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV.      

Các đại hội công đoàn cơ sở được đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ.

Thành công của đại hội Công đoàn sơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT và cấp ủy các cấp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của CNVCLĐ trong các đơn vị. Đây là tiền đề quan trọng để Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào tháng 6/2023.

 


  • 26/04/2023 07:54
  • Xuân Tiến
  • 3849