EVN phát động thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2018

  • 05/01/2018

Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018” do Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức phát động ngày 4/1.

Chi tiết...