EVNGENCO 1 nỗ lực chuyển đổi số để phát triển đột phá

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1).

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số đến năm 2025, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (Ban Chỉ đạo CĐS EVNGENCO 1) đã quán triệt chỉ đạo trong toàn tổng công ty để quyết tâm thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số của EVNGENCO1, coi chuyển đổi số là định hướng phát triển đột phá của Tổng công ty Phát điện 1. 

Năm 2022, theo đánh giá của Tập đoàn Việt Nam (EVN), Tổng công ty Phát điện 1 đứng thứ 7 trên tổng số 27 đơn vị thuộc EVN, dẫn đầu khối phát điện. Thực tế, với xuất phát điểm thấp, thời gian qua, EVNGENCO1 đã nố lực vượt bậc để đạt được kết quả trên.

Cụ thể, tổng công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 43/51 nhiệm vụ chuyển đổi số, 4 nhiệm vụ tiếp tục chuyển sang năm 2023 và 4 nhiệm vụ còn lại chuyển sang giai đoạn 2023 - 2025. Đặc biệt đối với 2 dự án trọng điểm: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan tổng công ty và Dự án nhật ký vận hành điện tử, tổng công ty đã tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2022.  Đồng thời, tổng công ty cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với 90 nhiệm vụ chi tiết trong 68 nhiệm vụ khung cần đẩy mạnh thực hiện. 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số EVNGENCO 1 họp trong tháng 3/2023

Ban Chỉ đạo CĐS EVNGENCO 1 đánh giá cao nỗ lực của CBCNV tổng công ty và các đơn vị trong việc tích cực, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do EVN giao/các nhiệm vụ chuyển đổi số tổng công ty chủ động thực hiện, đồng thời, tích cực thực hiện các giải pháp chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, sản xuất tại đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo CĐS EVNGENCO 1 khuyến khích các đơn vị chủ động tìm tòi, nghiên cứu áp dụng các sáng kiến chuyển đổi số trong công tác điều hành, sản xuất tại đơn vị. Việc triển khai sáng kiến thành phần mềm/ứng dụng số cụ thể tại các đơn vị trực thuộc phải được tổng công ty thông qua chủ trương trên cơ sở xem xét, đánh giá sự phù hợp với định hướng chuyển đổi số của tổng công ty.

Trao đổi với các đơn vị trong tổng công ty, Ban chỉ đạo CĐS EVNGENCO 1 cũng thống nhất yêu cầu tăng cường trao đổi, học hỏi giữa các đơn vị trong tổng công ty để tìm hiểu, nắm bắt các sáng kiến/ứng dụng số hữu ích của các đơn vị bạn; từ đó chủ động đề xuất triển khai, áp dụng tại đơn vị mình để khai thác hiệu quả sản phẩm sẵn có trong tổng công ty, không đầu tư trùng lặp.

Link gốc


  • 23/03/2023 04:33
  • Theo diendandoanhnghiep.vn
  • 4177