Công ty Điện lực Gia Lai đạt nhiều kết quả tốt trong năm 2022

Điện thương phẩm năm 2022 tăng 2% so với kế hoạch, chỉ tiêu tổn thất điện năng thực hiện giảm 0,6% so với năm trước, khai thác tối đa công nghệ để tăng năng suất lao động,... Đó là một số kết quả tích cực của Công ty Điện lực Gia Lai năm vừa qua.

Tổng giám đốc EVN – ông Trần Đình Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai, ngày 28/2/2023

Cụ thể, năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của PC Gia Lai đạt 1,279 tỷ kWh; tăng 2% so với kế hoạch; tăng 7,06% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số tiếp cận điện năng giảm rõ rệt qua từng năm: năm 2020 đạt 2,34 ngày/công trình, năm 2021 đạt 2,13 ngày/công trình, năm 2022 đạt 1,92 ngày/công trình (quy định 5 ngày). 

Tất cả các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện của PC Gia Lai đều đạt và giảm sâu so với kế hoạch giao. Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2022 là 3,78%, giảm 0,47% so với kế hoạch, giảm 0,6% so với năm 2021.

Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, CNTT trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý điều hành nhằm tăng năng suất lao động. Năm 2022 đã thực hiện tổng cộng 1.261 công tác hotline trên lưới để thi công; đã hoàn thành công tác vệ sinh lưới hotline bằng nước áp lực cao cho 15/15 Điện lực, 12 TBA 110kV; vận hành ổn định 12/12 TBA 110kV (100%) có điều khiển xa, 416 thiết bị đóng cắt trung áp. Khai thác ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý kỹ thuật có hiệu quả.

Trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, PC Gia Lai đã đẩy mạnh hình thức thông báo qua kênh không tốn phí bằng cách tăng cường quảng bá app CSKH, Zalo …đến khách hàng sử dụng điện. Từ tháng 4/2022, PC Gia Lai đã thực hiện chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sang phương thức điện tử và đến nay đã thực hiện ký lại được 130.481 khách hàng (đạt tỷ lệ 33,15%). Thực hiện chỉ tiêu dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,62%. Thực hiện 100% các chỉ tiêu, các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng.

Trong năm 2022, công ty đã có 8 sáng kiến được EVNCPC công nhận, các sáng kiến có tính ứng dụng cao. 

Làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai vào chiều 28/2 tại tỉnh Gia Lai, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Trần Đình Nhân ghi nhận công ty đã có nhiều nỗ lực; đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Gia Lai an toàn, ổn định trong bối cảnh nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao,... 

Tổng giám đốc EVN mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.


  • 01/03/2023 06:57
  • Xuân Tiến
  • 4151