EVNGENCO 3: Hiệu quả từ các phần mềm quản lý thông minh

Phần mềm chuẩn hóa mã vật tư (WMS) và quản lý kho thông minh (eCAT) đã được Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tổ chức thử nghiệm, từng bước đưa vào vận hành, phục vụ công tác chuẩn hóa, cấp phát mã vật tư và quản trị hàng tồn kho trong toàn EVNGENCO 3.

Quá trình phối hợp xây dựng tài liệu, thiết kế phần mềm được thực hiện bởi đơn vị tư vấn cùng ý tưởng từ những cán bộ tâm huyết có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vật tư của EVNGENCO 3.

Việc tham gia từ đầu công tác xây dựng phần mềm đã phát huy được tối đa thế mạnh của các bên về công tác quản trị hàng tồn kho, cấp phát mã vật tư. Đồng thời đã hỗ trợ tối đa người dùng trong việc tự động hóa các nghiệp vụ lặp lại.

Giao diện phần mềm WMS

Trên cơ sở đó, EVNGENCO 3 đã giao Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức khóa đào tạo người dùng về phần mềm WMS và eCAT cho toàn thể cán bộ, công nhân viên thực hiện công tác quản lý vật tư trong tổng công ty. Quá trình đào tạo là thời gian để người dùng làm quen với giao diện chương trình. Từ đó góp ý hoàn thiện các nghiệp vụ, tiến tới kiểm thử và đưa vào sử dụng. Sau khi đào tạo, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục được lựa chọn là đơn vị thực hiện chức năng kiểm thử (UAT) và vận hành từng phần các chức năng của WMS. Đến nay công ty đã đưa vào vận hành một số nghiệp vụ trên WMS để nhập liệu vào Oracle EBS, tiến tới vận hành chính thức sau khi phần mềm được hoàn thiện.

Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp

Đến thời điểm hiện tại, việc chuẩn hóa bộ danh điểm vật tư trên eCAT đang được các bên phối hợp thực hiện để làm giàu dữ liệu, loại bỏ mã vật tư trùng lặp. Từ đó đã tinh gọn và bổ sung đầu mục danh điểm mới phù hợp với hiện trạng, vật tư thiết bị đặc thù của EVNGENCO 3.

Việc sử dụng phần mềm đã từng bước tiến tới sự chuyên nghiệp trong quản lý hàng tồn kho, tự động hóa trong cấp phát mã và tạo ra được bộ danh điểm vật tư khoa học của EVNGENCO 3. Các phần mềm quản lý giúp cán bộ, nhân viên của EVNGENCO 3 tiếp cận với công tác quản trị tiên tiến, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của EVN và tổng công ty. Những thành công bước đầu trong việc đưa vào sử dụng phần mềm WMS và eCAT sẽ mang đến một công cụ quản lý vật tư khoa học và hiện đại trong các đơn vị và EVNGENCO3.


  • 06/03/2023 02:04
  • V.P - EVNGENCO3
  • 4396