PC Ninh Bình: Chuyển đổi số trong công tác ghi công tơ, thanh toán tiền điện

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Không nằm ngoài xu hướng đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã và đang triển khai chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh phục vụ khách hàng, điển hình là trong ghi chỉ số công tơ, tính toán hóa đơn tiền điện, rút ngắn được thời gian thực hiện, giảm thiểu sai sót và nâng cao năng suất lao động.

Trước đây, việc sử dụng công tơ cơ khí, vào mỗi kỳ ghi chỉ số công tơ, công nhân điện lực phải trực tiếp đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng để ghi chỉ số bằng ảnh chụp qua camera, để tính toán số lượng điện tiêu thụ trong tháng. Hiện nay đã lắp đặt công tơ điện tử thay thế công tơ cơ khí. Với công tơ điện tử, công nhân chỉ cần sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay là có thể đọc được chỉ số, do vậy đã rút ngắn được thời gian thực hiện, phòng ngừa được nguy cơ tai nạn lao động.

Với công tơ điện tử, công nhân chỉ cần sử dụng các thiết bị điện tử cầm tay là có thể đọc được chỉ số công tơ điện

Việc đưa vào sử dụng công tơ điện tử đo xa đã giúp ngành Điện tính toán chính xác sản lượng điện tiêu thụ của từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, từ đó tính hóa đơn tiền điện được kịp thời, chính xác. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Có công tơ điện tử và hệ thống điểm đo xa người dân có thể dễ dàng giám sát và quản lý số liệu công tơ của gia đình mình đang sử dụng theo từng thời điểm trong ngày thông qua trang web và ứng dụng chăm sóc khách hàng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh số công tơ điện tử được lắp đặt đã chiếm 90,25%. Trong thời gian tới, Điện lực Ninh Bình phấn đấu sử dụng 100% công tơ điện tử và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hướng đến mục tiêu lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Link gốc


  • 15/03/2023 10:27
  • Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình
  • 4607