Duy trì ổn định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian cách ly toàn xã hội

Là một trong những chỉ đạo của EVN với các tổng công ty điện lực, tại văn bản số 1981/EVN-KD ngày 31/3/2020 về việc thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm CSKH EVNCPC nghiên cứu phương án làm việc từ xa cho các điện thoại viên

Tập đoàn yêu cầu các tổng công ty điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Các dịch vụ điện liên quan đến cấp điện mới, các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện sẽ tạm dừng cung cấp trong thời gian cách ly toàn quốc. Các công ty điện lực bố trí CBNV tối thiểu tại các phòng giao dịch khách hàng để thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu xử lý sự cố về điện, thanh toán tiền điện. 

Cũng trong thời gian này, chỉ thực hiện các công tác để ngăn ngừa, xử lý sự cố đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục; sửa chữa điện cho khách hàng và thay thế công tơ bị kẹt, hỏng.

Đối với các khu vực cách ly do có bệnh nhân liên quan đến COVID-19, trong trường hợp cần thiết phải thực hiện công tác trên lưới điện, sửa chữa sự cố điện, các đơn vị điện lực cần thông báo, phối hợp với cơ quan phụ trách khu vực cách ly; tuân thủ đúng hướng dẫn biện pháp đề phòng lây nhiễm. Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường sử dụng công nghệ hotline để thực hiện thao tác; thực hiện nghiêm túc việc khử khuẩn; trang bị đầy đủ trang bị, vật tư y tế để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

Đối với các trung tâm chăm sóc khách hàng, các tổng công ty điện lực căn cứ tình hình thực tế để bố trí lực lượng trực vừa đủ để đáp ứng việc cung cấp dịch vụ điện trong khoảng thời gian cách ly. Nghiên cứu triển khai phương án làm việc từ xa cho các điện thoại viên trên nền tảng hạ tầng hiện hữu. Đồng thời, áp dụng các hình thức thông báo qua email, website/ứng dụng CSKH/Zalo, tin nhắn SMS,... đến khách hàng sử dụng điện cho các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.


  • 01/04/2020 04:16
  • M.Hạnh
  • 6193