Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống: Cần đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng rừng

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực vừa có văn bản số 35/BCĐQGĐL-VPBCĐ (ngày 23/6/2023) gửi Bộ NN&PTNT, UBND  tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy nhanh việc xử lý các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực, Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống là dự án rất quan trọng với mục tiêu tăng cường nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống điện quốc gia. Nếu dự án chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt là giai đoạn 2023-2025.

 

Công trường thi công đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống 

Vì vậy, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Cục Lâm nghiệp và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ tập trung xem xét hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, sớm trả lời và hướng dẫn UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện và các đơn vị liên quan rà soát và hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến của Cục Lâm nghiệp, sớm gửi lại Bộ NN&PTNT xem xét, xử lý.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp tốt với Bộ NN&PTNT trong quá trình xem xét, xử lý hồ sơ đã được UBND tỉnh Nghệ An trình, sẵn sàng giải trình, hoàn thiện ngay khi được yêu cầu để sớm triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án. Dự án có quy mô 2 mạch cấp điện áp 220kV dài khoảng 130 km với 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo có điểm đầu G1 nằm sát biên giới Việt Nam - Lào trên lãnh thổ Việt Nam, điểm cuối là TBA 220kV Nông Cống. Dự án được khởi công từ tháng 12/2021.