Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo

Tại Quyết định 708-QĐ/TTg ngày 16/6/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu – tỉnh Sóc Trăng đến Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo; mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; xây dựng mới Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2x63 MVA (giai đoạn này lắp 01 máy 63 MVA).

Một góc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Zingnews.vn

Thủ tướng chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư dự án. Dự án sử dụng vốn hỗn hợp (vốn ngân sách trung ương và vốn của EVN) được quản lý theo quy định của dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 4.950 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương khoảng 2.526,16 tỷ đồng và vốn tự có của EVN khoảng 2.423,996 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn từ năm 2023-2026.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên…

Bộ Công Thương chỉ đạo và hướng dẫn EVN trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ dây dẫn, cách điện phụ kiện… trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia...

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các tỉnh Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện fự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ, hướng dẫn EVN trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường và thủ tục giao khu vực biển của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan….

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN cân đối bố trí đủ nguồn vốn và tổ chức thực hiện quản lý đầu tư dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao EVN tổ chức triển khai lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định, đồng thời với lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra.

Xem chi tiết tại đây