Cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Vừa qua, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa có buổi làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhằm bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

Đây là dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Dự án được khởi công từ tháng 4/2022, dự kiến hoàn thành trong năm 2023, nhằm tăng cường cung cấp điện, đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cho lưới điện tỉnh Hà Tĩnh và Khu kinh tế Vũng Áng, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải tăng cao của địa phương đặc biệt lại thị xã Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng có diện tích thu hồi 33.855m2, ảnh hưởng 1 tổ chức và 12 hộ gia đình, cá nhân. Sau khi công khai phương án bồi thường, có 8 hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở nên chỉ được hỗ trợ 20% hoặc không được bồi thường, hỗ trợ. Do đó, các hộ gia đình, cá nhân này không đồng ý với phương án bồi thường.

Phần đường dây 220kV đấu nối, đã vận động bàn giao mặt bằng để thi công 10/45 vị trí cột. Phần hành lang tuyến đã kiểm kê 51/74 hộ dân trên địa bàn các phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh.

Buổi làm việc của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực với lãnh đạo thị xã Kỳ Anh về giải phóng mặt bằng TBA 220kV Vũng Áng

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Trọng Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, nhấn mạnh việc hoàn thành dự án TBA 220kV Vũng Áng sớm ngày nào sẽ giúp cho tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo cung cấp điện.

Ông Hoàng Trọng Hiếu ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của thị xã Kỳ Anh, chia sẻ khó khăn trong công tác GPMB, mong muốn thị xã Kỳ Anh tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư để sớm bàn giao mặt bằng. Về những vướng mắc vượt quá thẩm quyền của địa phương, Văn phòng Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo lên cấp trên để có hướng xử lý.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, đã chỉ đạo các sở, địa phương liên quan quyết liệt trong công tác GPMB để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Thị xã Kỳ Anh cam kết cùng với đơn vị thi công thực hiện tốt công tác GPMB, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành đóng điện công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 về thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới và đặc biệt cung cấp điện cho tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã kiến nghị UBND thị xã Kỳ Anh tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Hà Tỉnh để sớm có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân ảnh hưởng của dự án theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Đồng thời, kiến nghị thị xã Kỳ Anh tổ chức tuyên truyền, vận động giải quyết các vướng mắc, sớm tổ chức công tác đo vẽ bản đồ địa chính của các vị trí móng trụ, hành lang tuyến còn lại trước ngày 25/6/2023. Tiếp tục vận động các hộ dân đồng tình nhận tiền của 11 vị trí móng đã được phê duyệt phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/6/2023. Đẩy nhanh công tác kê kiểm, xét nguồn gốc đất của vị trí móng, hành lang tuyến còn lại, để lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả tiền bàn giao mặt bằng trong tháng 6-7/2023.