Đoàn công tác EVN kiểm tra công trường các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Ngày 15/6, ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra công trường, tình hình thi công các dự án thuộc Trung tâm điện lực (TTĐL) Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2025. Trung tâm Điện lực Quảng Trạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Trong ảnh: Thành viên HĐTV EVN Nguyễn Đức Cường (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực địa công trường tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm các dự án: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2. Trong ảnh: Các nhà thầu báo cáo đoàn công tác về tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được khởi công từ năm 2021. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại, thông số hơi trên siêu tới hạn - mức cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam hiện nay, đáp ứng các yêu cầu về an toàn môi trường theo quy định hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Với tổng công suất 1.403MW, khi đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong ảnh: Đơn vị thi công báo cáo đoàn công tác EVN về tiến độ triển khai hạng mục nhà máy chính.

Hiện nay, trên công trường của các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đang có gần 900 CBCNV, người lao động của EVN và các nhà thầu tập trung cao độ, làm việc 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án. Trong ảnh: Lực lượng lao động của các nhà thầu tại khu vực thi công nhà máy chính.

EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 đang bám sát các nhà thầu, chính quyền địa phương các cấp để đẩy nhanh tiến độ các dự án của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Trong ảnh: Khu vực thi công cảng nhập than và đê chắn sóng.