Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở

Ngày 1/4/2024, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và triển khai Quyết định số 584-QĐ/ĐU của Đảng ủy EVN về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Võ Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVN.

Về phía EVNCPC có đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC; đồng chí Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNCPC, các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN chúc mừng Đảng ủy EVNCPC nhận quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Trong thời gian tới, Đảng ủy EVNCPC cần tập trung nhanh chóng ổn định công tác tổ chức và phân công nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng của Đảng bộ EVNCPC, phát huy truyền thống đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy EVNCPC phải tổ chức nghiên cứu đào tạo cán bộ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, đề cao sự kết nối, giữ mối quan hệ công tác thường xuyên giữa các Ban tham mưu của Đảng ủy với các Ban chuyên môn Tổng công ty để hiểu biết sâu và đề xuất, tham mưu hiệu quả.

​Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN thừa ủy quyền trao quyết định của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy EVNCPC

Cùng ngày, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (Đảng ủy EVNCPC) tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Văn phòng Đảng ủy EVNCPC, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và các quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVNCPC giữ chức vụ Trưởng các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy EVNCPC.

Cũng trong ngày 28/3/2024, Đảng ủy EVNCPC ban hành các quyết định về việc phân công giữ các chức vụ Trưởng, Phó các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy EVNCPC.

Đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy EVNCPC trao các quyết định phân công giữ các chức vụ Trưởng, Phó các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy EVNCPC

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNCPC giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVNCPC; đồng chí Lê Duy Anh Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVNCPC; đồng chí Trần Thị Thanh Vân - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNCPC.

Đảng ủy EVNCPC công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm 2 cán bộ: điều động và bổ nhiệm đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNCPC, đồng thời kiêm nhiệm giữa chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVNCPC; điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNCPC, chuyên viên Ban Kiểm tra - Thanh tra EVNCPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVNCPC.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2024, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Thiết Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm, giao nhiệm vụ; đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực trong công tác, tạo sự đoàn kết nhất trí trong các Ban, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy EVNCPC mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian tới để EVNCPC hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.


  • 02/04/2024 12:38
  • Xuân Thái
  • 4521