Dự án đường dây 500kV mạch 3: Tập trung nguồn lực cao nhất, khẩn trương hoàn thành các vị trí móng còn lại

Ngày 3-4/5, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công các vị trí móng còn lại của các Dự án đường dây 500kV: Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu – Thanh Hóa và NMNĐ Nam Định I – Phố Nối. Đây là các dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, kiêm Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), ông Hoàng Văn Tuyên – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB).

Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công những khoảng néo đầu tiên đã hoàn thành dựng cột, kéo dây; các vị trí thi công khó khăn trên dãy Hoành Sơn; các vị trí có đường vào thi công khó khăn, địa chất phức tạp, các vị trí vượt sông của 3 dự án đường dây 500kV: Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu – Thanh Hóa và NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nghe báo cáo phương án thi công các điểm giao chéo sau TBA 500kV Quảng Trạch

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận và đánh giá cao EVNNPT, CPMB, NPMB và các nhà thầu trong thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn, triển khai các gói thầu đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, các đơn vị đã hoàn thành dựng cột, kéo dây 6 khoảng néo đầu tiên. Đây là các khoảng néo giao chéo với nhiều đường dây 500kV hiện hữu, do đó việc hoàn thành sớm công tác dựng cột, kéo dây đã tránh được việc phải cắt điện để thi công vào những ngày nắng nóng cao điểm sắp tới, góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn liên tục trên trục Trung – Bắc.

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song lãnh đạo EVN nhấn mạnh, vẫn còn một số vị trí móng chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Chính vì vậy, EVNNPT, các ban QLDA và các nhà thầu cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, bổ sung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công những vị trí móng còn lại để sớm tổ chức dựng cột, kéo dây; đặc biệt là các vị trí trên dãy Hoành Sơn của Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu (đây là khu vực có điều kiện tự nhiên phức tạp, thời tiết mưa nắng thất thường, việc vận chuyển thiết bị lên chân cột gặp nhiều khó khăn) và các vị trí vượt sông của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối (khối lượng cột lớn và cao nên thi công mất nhiều thời gian)...

Lãnh đạo EVN yêu cầu, các nhà thầu thi công cần tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho Dự án đường dây 500kV mạch 3, khẩn trương hoàn thành đúc móng theo tiến độ điều hành của chủ đầu tư. Không để tình trạng một số vị trí làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn Dự án. Trong quá trình thi công cần đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, nhất là trong giai đoạn dựng cột như hiện nay.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNNPT, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, miền Trung kiểm soát chặt chẽ hơn nữa khối lượng vật tư, thiết bị cho từng vị trí móng; kiểm soát tiến độ từng ngày của từng đơn vị thi công. Từ đó, có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời đối với từng vị trí nếu có tình huống phát sinh.

Ngày 4/5/2024, tại Quảng Bình, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia hoàn thành dựng cột, kéo dây 6 khoảng néo đầu tiên của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, cung đoạn Quảng Trạch-Quỳnh Lưu.

3 đơn vị được khen thưởng gồm: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 – đơn vị trực tiếp thi công; Ban Chỉ huy công trường Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu thuộc EVNNPT và Ban Tiền phương số 1 thuộc Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành dựng cột, kéo dây 6 khoảng néo đầu tiên

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây


  • 05/05/2024 04:36
  • PV
  • 5398