Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên EVN

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với ban chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Tập đoàn mở rộng diễn ra ngày 27/3, lãnh đạo Đảng ủy EVN ghi nhận các kết quả đạt được và yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo để triển khai hiệu quả công tác đoàn, phong trào thanh niên 2024.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN, đồng chí Trần Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN; lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy EVN.

Hội nghị được kết nối trực tiếp tới các điểm cầu cơ sở đoàn tại các đơn vị trong Tập đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận, trong bối cảnh nhiều khó khăn của Tập đoàn trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên EVN đã bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy EVN, Đoàn cấp trên, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao. Trong đó, đáng chú ý, Đoàn Thanh niên EVN đã kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thành tiếp nhận các cơ sở Đoàn tại các đơn vị về trực thuộc, đồng bộ với mô hình tổ chức của Đảng bộ Tập đoàn. Sau tiếp nhận, Đoàn thanh niên EVN hiện có hơn 27 cơ sở đoàn trực thuộc, với hơn 6.500 đoàn viên.

Lãnh đạo Đảng ủy cũng ghi nhận, Đoàn Thanh niên EVN đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tính xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất; triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên đem lại hiệu quả thực chất.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn chỉ đạo, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên EVN cần khắc phục các tồn tại, phát huy thế mạnh, đoàn kết triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên theo chỉ đạo của Đảng ủy EVN và Đoàn cấp trên, góp sức cùng Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đoàn Thanh niên EVN cần tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Dương Thái Anh, năm 2023, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đây là lĩnh vực thế mạnh, là nội dung hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của Đoàn Thanh niên EVN. Trong năm vừa qua, các đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn đã tham gia đóng góp hơn 500 đề tài, sáng kiến các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa các nguồn lực.

Cũng năm qua, Đoàn Thanh niên EVN đã phát động “Cuộc thi Ý tưởng thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, thu hút gần 300 ý tưởng của đoàn viên tập trung vào các giải pháp cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng đã phát động phong trào học tập chủ động trong đoàn viên thanh niên; thành lập tổ “Nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và xây dựng công trình thanh niên”...

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN Dương Thái Anh báo cáo kết quả công tác đoàn, phong trào thanh niên

Nhằm đóng góp sức trẻ cùng CBCNV Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác an sinh xã hội, Đoàn Thanh niên EVN đã triển khai tốt các công trình, phần việc thanh niên, các kết quả đạt được đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể trong năm 2023, Đoàn Thanh niên EVN đã thực hiện 9 công trình thanh niên cấp Khối, 60 công trình thanh niên cấp Tập đoàn và 88 công trình cấp cơ sở. Nhiều chương trình tiêu biểu đã được triển khai và thực sự tạo hiệu quả sâu rộng như: Thắp sáng đường quê, Nối mạch tri ân, Căn nhà yêu thương, Gian hàng 0 đồng…

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên EVN cũng thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Hiện nay, 100% tổ chức đoàn, đoàn viên của Đoàn Thanh niên EVN đều được quản lý qua phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn. Đoàn Thanh niên EVN cũng thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các tác vụ trên phần mềm theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị của Tập đoàn, Đoàn Thanh niên EVN tập trung triển khai nhiều nội dung tuyên truyền về các chủ điểm: nỗ lực, các giải pháp của CBCNV EVN để đảm bảo cung ứng điện; tuyên truyền tiết kiệm điện…


  • 27/03/2024 04:46
  • PV
  • 5016